Ngày: Tháng Tám 29, 2016

Kích thủy lực 100 tấn,150mm TONNERS DR-100150

Kích thủy lực 100 tấn,150mm TONNERS DR-100150

Thông số kỹ thuật Kích thủy lực 100 tấn,150mm TONNERS DR-100150

 • Thuộc loại Kích thủy lực 1 chiều.
 • Tải trọng nâng: 100 tấn.
 • Hành trình nâng: 150 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 316 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 466 mm.
 • Khối lượng: 71 kg.

tonners dr-100150

Advertisements

Kích thủy lực 100 tấn,100mm TONNERS DR-100100

Kích thủy lực 100 tấn,100mm TONNERS DR-100100

Thông số kỹ thuật Kích thủy lực 100 tấn,100mm TONNERS DR-100100

 • Thuộc loại Kích thủy lực 1 chiều.
 • Tải trọng nâng: 100 tấn.
 • Hành trình nâng: 100 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 266 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 366 mm.
 • Khối lượng: 63 kg.

tonners dr-100100

Kích thủy lực 100 tấn,50mm TONNERS DR-10050

Kích thủy lực 100 tấn,50mm TONNERS DR-10050

Thông số kỹ thuật Kích thủy lực 100 tấn,50mm TONNERS DR-10050

 • Thuộc loại Kích thủy lực 1 chiều.
 • Tải trọng nâng: 100 tấn.
 • Hành trình nâng: 50 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 216 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 266 mm.
 • Khối lượng: 54 kg.

tonners dr-10050

Kích thủy lực 50 tấn,200mm TONNERS DR-50200

Kích thủy lực 50 tấn,200mm TONNERS DR-50200

Thông số kỹ thuật Kích thủy lực 50 tấn,200mm TONNERS DR-50200

 • Thuộc loại Kích thủy lực 1 chiều.
 • Tải trọng nâng: 50 tấn.
 • Hành trình nâng: 200 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 333 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 533 mm.
 • Khối lượng: 36 kg.

tonners dr-50200

Kích thủy lực 50 tấn,150mm TONNERS DR-50150

Kích thủy lực 50 tấn,150mm TONNERS DR-50150

Thông số kỹ thuật Kích thủy lực 50 tấn,150mm TONNERS DR-50150

 • Thuộc loại Kích thủy lực 1 chiều.
 • Tải trọng nâng: 50 tấn.
 • Hành trình nâng: 150 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 283 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 433 mm.
 • Khối lượng: 25.5 kg.

tonners dr-50150

Kích thủy lực 50 tấn,100mm TONNERS DR-50100

Kích thủy lực 50 tấn,100mm TONNERS DR-50100

Thông số kỹ thuật Kích thủy lực 50 tấn,100mm TONNERS DR-50100

 • Thuộc loại Kích thủy lực 1 chiều.
 • Tải trọng nâng: 50 tấn.
 • Hành trình nâng: 100 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 233 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 333 mm.
 • Khối lượng: 20 kg.

tonners dr-50100

Kích thủy lực 50 tấn,50mm TONNERS DR-5050

Kích thủy lực 50 tấn,50mm TONNERS DR-5050

Thông số kỹ thuật Kích thủy lực 50 tấn,50mm TONNERS DR-5050

 • Thuộc loại Kích thủy lực 1 chiều.
 • Tải trọng nâng: 50 tấn.
 • Hành trình nâng: 50 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 183 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 233 mm.
 • Khối lượng: 16.2 kg.

tonners dr-5050

Kích thủy lực 30 tấn,200mm TONNERS DR-30200

Kích thủy lực 30 tấn,200mm TONNERS DR-30200

Thông số kỹ thuật Kích thủy lực 30 tấn,200mm TONNERS DR-30200

 • Thuộc loại Kích thủy lực 1 chiều.
 • Tải trọng nâng: 30 tấn.
 • Hành trình nâng: 200 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 320 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 520 mm.
 • Khối lượng: 18 kg.

tonners dr-30200

Kích thủy lực 30 tấn,150mm TONNERS DR-30150

Kích thủy lực 30 tấn,150mm TONNERS DR-30150

Thông số kỹ thuật Kích thủy lực 30 tấn,150mm TONNERS DR-30150

 • Thuộc loại Kích thủy lực 1 chiều.
 • Tải trọng nâng: 30 tấn.
 • Hành trình nâng: 150 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 270 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 420 mm.
 • Khối lượng: 15.6 kg.

tonners dr-30150

Kích thủy lực 30 tấn,100mm TONNERS DR-30100

Kích thủy lực 30 tấn,100mm TONNERS DR-30100

Thông số kỹ thuật Kích thủy lực 30 tấn,100mm TONNERS DR-30100

 • Thuộc loại Kích thủy lực 1 chiều.
 • Tải trọng nâng: 30 tấn.
 • Hành trình nâng: 100 mm.
 • Chiều cao chưa nâng: 220 mm.
 • Chiều cao đã nâng tối đa: 320 mm.
 • Khối lượng: 13 kg.

tonners dr-30100